DORSIMIX® – wypełniacz przynoszący zysk

DORSIMIX® jest ogólną nazwą grupy wypełniaczy przeznaczonych do posadzek żywicznych wykonywanych w obiektach przemysłowych i handlowych. Służą one do wypełniania żywic konstrukcyjnych w systemach zacieranych i sypanych a także w wylewanych. Są doskonałe zarówno od strony technicznej jak i ekonomicznej. Pozwalają uzyskać wytrzymałe posadzki przy minimalnej grubości oraz oszczędnosciach rzędu 15% w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań.

DORSIMIX® – wypełniacz doskonały

Wypełniacze grupy DORSIMIX® są zbudowane z wytrzymałych ziaren kwarcowych tworzących w warstwie nośnej posadzki szczelnie upakowaną, trójwymiarową, samoklinującą się siatkę. Uzyskujemy dzięki temu cienką i stabilną powłokę oszczędzając jednocześnie żywicę.

DORSIMIX®-korzyści dla klienta

Techniczne

 • Zoptymalizowane wypełniacze do posadzek przemysłowych
 • Nowoczesna technologia cząsteczki do profesjonalnych rozwiazań
 • Wysokie stopnie wypełnień i cienkie powłoki
 • Odporność na siły udarowe i od rolek oraz chemiczna
more information

Operacyjne

 • Kompatybilne ze stosowanymi żywicami
 • Perfekcyjnie dopasowane do mas samopoziomujacych
 • Łatwe i pewne w pracy
 • Niska defektowość
more information

Ekonomiczne

 • Niskie zużycie żywic
 • Pewność dla wykonawców i minimalizacja ryzyka reklamacji
 • Wysoka wydajność ekip wykonawczych
more information