dorfner INNOVATION

DORVALIT® WSP – przełom w gruntowaniu drewna

DORVALIT® WSP jest innowacyjnym wypełniaczem, nadzwyczaj dobrze sprawdzającym się w gruntowaniu drewna. Jego opatentowana technologia Wood Stain Protection (WSP) blokuje migrację polifenoli powodującą powstawanie jaśniejszych plam na powierzchni. W przeciwieństwie do stosowanych dotychczas  dodatków na bazie metali, DORVALIT® WSP jest przyjazny dla środowiska i nie wymaga oznakowania.
Obok powyższych funkcji DORVALIT® WSP posiada również zalety ekonomiczne. Pasuje do każdej praktycznie istniejącej formulacji, natomiast przy tworzeniu nowych pozwala na zdecydowane zmniejszenie nakładu pracy malującego tzn.  możliwe jest  dzięki niemu zredukowanie ilości powłok lakierniczych. Pozwala generalnie na obniżenie łącznych kosztów o o.k. 25%.

Więcej o DORVALIT® WSP:


Długotrwałe, piękne powłoki

DORVALIT® WSP jest nowym wypełniaczem do gruntowania drewna, który ustanawia nowe standardy w odniesieniu do efektu barierowego. Jasne powłoki są dzięki niemu lepiej chronione i zachowują dłużej nieskazitelny i pozbawiony plam wygląd.

DORVALIT® WSP w porównaniu do innych systemów

Rezultaty są przekonywujące: DORVALIT® WSP w wydajny i ekonomiczny sposób zapobiega tworzeniu się plam na powierzchni.

Próbki drewna zagruntowane standardowo. A: plus 15 % węglanu wapnia. B: plus 15 %  węglanu wapnia i 2% inhibitora. C: plus 15 %  DORVALIT® WSP.
Próbki z drewna Merbau, grunt i powłoka o grubości 200 µm.

Wood Stain Protection Technology (WSP)

A: działanie DORVALIT® WSP.  B: mechanizm zamek-klucz

Jak działa DORVALIT® WSP

Jest on silnie związany z matrycą żywiczną. Taniny, które ją przenikają zostają błyskawicznie rozpoznane przez modifikowane płytki wypełniacza i nieodwracalnie związane.Blokuje to ostatecznie ich migrację. Nie docierają do warstwy wierzchniej nie powodując tym samym odbarwień.

Mechanizm klucz-zamek

Dorfner stosuje w DORVALIT® WSP nowoczesny, nadzwyczaj efektywny mechanizm. Istotą modyfikacji, której poddany jest wypełniacz, jest stworzenie specyficznych punktów dokujących dla polifenoli. Natrafiają one tam na cząsteczki DORVALIT® WSP i zostają przez mechanizm klucz-zamek natychmiast związane i unieszkodliwione.

Korzyści dla klienta

Techniczne

 • wyjątkowa technologia Wood Stain Protection
 • wysokowartościowa baza mineralna z modyfikowaną powierzchnią
 • długotrwałe związanie barwnych składników drewna przez mechanizm klucz-zamek
 • skuteczna bariera dla ich migracji
 • wzmocnienie efektywności gruntowania
more information

Operacyjne

 • pasuje do prawie każdej istniejącej formulacji
 • dobrze zakotwicza się w matrycy żywicznej
 • łatwy do wprowadzenia do receptur wodnych
 • poprawia wypełnienie i inne parametry techniczne
more information

Ekonomiczne

 • zapobieganie tworzeniu się plam
 • minimalizuje ryzyko reklamacji
 • eliminuje metale ciężkie
 • przyjazny dla środowiska, niewymagający oznakowania
 • pozwala użytkownikowi zredukować  łaczne koszty o conajmniej 25%
more information
dorfner INNOVATION

DORVALIT® SHO - do ekologicznych powłok antykorozyjnych

DORVALIT® SHO jest nowoczesnym hydrofobowym wypełniaczem do lakierów, które są stosowane w lekkiej lub średniej ochronie antykorozyjnej i efektywnie chronią przed korozją. Można z nim formułować lakiery zawierające mniejszą ilość lub zupełnie pozbawione pigmentów antykorozyjnych Lakiery antykorozyjne z DORVALIT® SHO nie wymagają oznakowania, obniżają koszt systemu, są przyjazne dla środowiska i oferują producentom nowe możliwości rynkowe.

DORVALIT® SHO to podwójna korzyść w ochronie antykorozyjnej

DORVALIT® SHO jest kalcynowanym kaolinem, którego płytkowa struktura tworzy mechaniczną barierę dla wody. Dodatkowo hydrofobowe właściwości jego powierczchni działają jako bariera chemiczna, która zapobiega przedostawaniu się wody do powierzchni żelaza lub stali.

Korzyści dla klienta w skrócie

 • wypełniacz pozwalający częściowo lub całkowicie zastąpić pigmenty antykorozyjne
 • nie wymaga oznakowania, przeznaczony do ekologicznych lakierów antykorozyjnych
 • skuteczny w wielu aspekatch: gwarantuje mniej rdzy i tworzenia się pęcherzy powietrznych oraz zapewnia lepszą przyczepność lakieru do podłoża chroniąc przed migracją
 • podwójna korzyść: bariera mechaniczna i chemiczna dla wody, skuteczniejsza od miki czy talku

DORVALIT® SHO – bezsporny zwycięzca w testach porównawczych

A: lakier z DORVALIT® SHO: brak rdzy i pęcherzy na powierczchi, minimalna migracja. B: lakier z miką: znacznie większa rdza i pechęrze na powierzchni. C: lakier z talkiem:  duża ilość rdzy i pęcherzy na powierczchni. D: zwykły lakier komercyjny: zauważalna rdza na powierzchni.