Zmieniamy świat minerałami przemysłowymi

Jak innowacyjne może być przedsiębiorstwo założone w 1895 roku? Bardzo innowacyjne!
I nie jest to spowodowane wyłącznie tym, że znajdujemy się w wyjątkowym miejscu tzn. w jednym z najważniejszych niemieckich złóż kaolinów i piasków kwarcowych mając tym samym wyłączny dostęp do surowców mineralnych o wielorakim zastosowaniu.
Wiemy także co z nich zrobić –a mianowicie wyjątkowo wartościowe minerały przemysłowe  oraz wysoko uszlachetnione wypełniacze, które mają wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłowych i otwierają dla nich nowe perspektywy.

Partner w znajdowaniu rozwiązań

Nie traktujemy siebie jednak jako wyłącznie producenta minerałów przemysłowych lecz przede wszystkim jako partnera rozumiejącego potrzeby klienta. Aby stworzyć wartościowe produkty finalne  współpracujemy z nim  od fazy laboratoryjno-rozwojowej aż do prób przemysłowych.
Cieszymy się z tego, że jesteśmy  przodującym europejskim dostawcą  gotowych rozwiązań w zakresie minerałów przymysłowych. Dumni jesteśmy także z tego, że przyczyniamy się do rozwoju całych branż zapewniając miejsca pracy dla wielu ludzi.